Dictionary definition of bankruptcy. Close up view, soft focus.jpg

חדלות פירעון 

למשרדנו ניסיון רב בתחום דיני חדלות פירעון – שיקום חברות, פירוק חברות, פשיטות רגל והסדרי חוב.

 

משרדנו מעניק ייעוץ מקדים, צופה פני עתיד, בדבר האפשרויות השונות שעומדות בפני הלקוח וכן מלווה את הלקוח לכל אורך ההליך משפטי, החל מהשלב המקדמי של בחינת ההליך המתאים, דרך ייצוג והגשת בקשות מתאימות לבית המשפט המוסמך ועד לסיום ההליך.

 

משרדנו מעניק מענה ופתרון לכל האתגרים המשפטיים שאיתם מתמודדים לקוחות המשרד. משרדנו מייעץ ומייצג את לקוחות המשרד בעניינים שונים ומגוונים תוך מתן פתרונות למצבים משפטיים וכלכליים מורכבים שייחודיים להליכי חדלות פירעון, לרבות בסוגיות נשייה, בקשות למתן הוראות, הסדרי חוב, הפטר, אחריות נושאי משרה, סוגיות הקשורות בערבויות אישיות של בעלי השליטה, העדפת נושים, סוגיות הקשורות בהברחת נכסים ואיתורם, תביעות חוב ובחינת מעמד הנשייה של הנושים השונים וכיוצא באלה סוגיות הייחודיות להליכי חדלות פירעון.

גישתנו המקצועית נשענת על ההון האנושי במשרד, המאופיין בגישה מולטידיסיפלינרית ובעל איכויות יוצאות דופן. באמתחתנו ניסיון וידע משפטי רב-תחומי שבצידם הבנה כלכלית-חשבונאית מעמיקה, זאת באופן שמאפשר לנו נקודת מבט משפטית ייחודית להשגת מטרות הלקוח באופן מיטבי.