Law

ליטיגציה ויישוב סכסוכים

הופעה וייצוג בבית משפט היא מיומנות בפני עצמה. מיומנות זו דורשת הבנה יסודית של הסוגיה הנדונה, בקיאות בפרטים ואת היכולת להתנסח באופן רהוט וקוהרנטי, הן בכתב והן בעל פה, זאת כדי להציג את הטיעון בצורה ברורה, מבוססת ומשכנעת. משרדנו מיומן בניהול הליכים משפטיים והופעה בפני בתי המשפט (ליטיגציה).

 

למשרדנו צוות ליטיגציה ויישוב סכסוכים מקצועי ויסודי ובעל ניסיון מוכח בניהול מחלוקות משפטיות מורכבות. משרדנו מייצג בפני כל הערכאות בישראל, לרבות בפני בית המשפט העליון, וכן בפני הגופים המנהליים, השיפוטיים והמעין-שיפוטיים בישראל וזאת בתחומים שונים הקשורים במשפט האזרחי-מסחרי והמנהלי, ובכלל זה: בתביעות כספיות וחוזיות, בבקשות למתן סעדים זמניים, בעניינים הקשורים לחברות ולבעלי המניות, בנושאים הנוגעים למקרקעין ולזכויות קנייניות אחרות (מוחשיות ובלתי-מוחשיות), בהליכים העוסקים בדיני משפחה וירושה, בהליכים מנהליים, בהליכי מיסוי, בהליכי חדלות פירעון וכן בהליכים של תובענות ייצוגיות. בנוסף, וכשלב מקדים להליך המשפטי, אנחנו מעניקים ללקוחותינו ייעוץ משפטי מקדמי, צופה פני עתיד, תוך אבחון כן ומלא של הסוגיה והצעת דרכים מיטביות ליישובה.

גישתנו המקצועית נשענת על ההון האנושי במשרד, המאופיין בגישה מולטידיסיפלינרית ובעל איכויות יוצאות דופן. באמתחתנו ניסיון וידע משפטי רב-תחומי שבצידם הבנה כלכלית-חשבונאית מעמיקה, זאת באופן שמאפשר לנו נקודת מבט משפטית ייחודית להשגת מטרות הלקוח באופן מיטבי.